Skip to Content

Gearing Inrigger

INRIGGER: BIG BLADE & Macon åreblade

Årelængder/ Gearings-forholdstal/ Overlap mm.

I vores inriggere er det nemt at konstatere de faktiske forhold:

Stor forskel på svirvelafstand fra plads til plads i bådene.

For 4-åres og 2-åres inrigger har vi konstateret en manglende viden omkring årelængder og gearings-forholdstal. Derfor har vi målt, gennemgået og analyseret de faktiske forhold.

Begge bådtyper indeholder problemer, idet afstanden fra midt sæde til midt aksel - svirvelafstand - varierer fra plads til plads. Og da vi normalt tillader et overlap på 30-32 cm fra afstand midt aksel til midt sæde, er indenbords længden af åren givet.

Vi har fra 2004/2005 valgt at bruge gearings-forholdstal på 3,00 i modsætning til før, hvor vi anbefalede 3,10. Forskellen i udenbordslængde bliver 7- 8 cm kortere. Til gengæld tror vi ikke på, at danske inriggerroere er stærkere og i bedre form, end vores kaproere, der bruger lange slanke og meget lettere både. Se på Gearing Outrigger under 2+ og 4+ .
Der er ingen grund til, at lille Lise og Ole, store Niels og gamle Inger behøver ro op ad bakke. De har rigeligt at gøre i modvind.
Roning skal være sjov, nem at udføre rotag og vores inriggere skal være rigget/gearet, så alle kan bruge dem. Afgørende faktor for at bevæge sig frem igennem vandet i en båd er roteknik og aerob kapacitet, absolut ikke råstyrke i 1 eller 10 tag

Modest Sport foreslår, hvis målene på 2 årers henholdsvis 4 årers inrigger er:

2-årers inrigger Big Blade M87/52-25
Plads Svirvelafstand Udenbords Indenbords Årelængde Gearing-forholdstal
1 77 cm 231 cm 109 cm 340 cm 3,00
2 76 cm 228 cm 108 cm 336 cm 3,00
4-årers inrigger Big Blade M87/52-25
Plads Svirvelafstand Udenbords Indenbords Årelængde Gearing-forholdstal
1 80 cm 240 cm 112 cm 352 cm 3,00
2 82 cm 246 cm 114 cm 360 cm 3,00
3 81 cm 243 cm 113 cm 356 cm 3,00
4 78 cm 234 cm 110 cm 344 cm 3,00

2 + 4 årers inrigger med Macon Blad + 8 cm i totale årelængde

Umiddelbart virker det utroligt, når vi foreslår en total forskel i årelængder til 4 åres inrigger på 16 cm. Men hvis belastningen skal være ens for alle 4 roere er dette realiteten.

De 4-åres og 2-åres inriggere vi har målt og efterhånden leveret årer til indeholder de opgivne mål. Disse kan selvfølgelig variere fra båd til båd. Vi har set og målt svirvelafstande i inriggere fra 73 til 83 cm.

Hvis bådene bruges til konkurrence er det afgørende for farten, at ovennævnte er i orden.

Hvis bådene udelukkende bruges til daglig roning i klubben, vil den mest optimale løsning være at købe og montere rustfrie vinkelbeslag, der tillader at flytte svirvelafstanden, sådan at denne er ens på alle ropladser i båden.

Metode til beregning af gearing er: gearings-forholdtal = udenbords længde / svirvelafstand

Reiner Modest, juni 2005

Se også - Concept 2 romaskine.