Gearing Outrigger

Udgivet: 25. mar 2010 af: Reiner

Gearing Outrigger:

Mange parametre skal anskues for at finde den optimale indstilling – gearing af både til det enkelte
hold.
Parametre som:
• Kvinder – let/tung, junior/senior/veteran, begynder/klub/elite niveau
• Mænd - let/tung, junior/senior/veteran, begynder/klub/elite niveau
• Bådtyper – 1X/2X/4X/2-/2+/4-/4+/8+
• Distancer – 500/1000/2000/langdistance
• Materiel – nyt/gammelt
Indgår i vurdering af det optimale sammen med roeres/træneres erfaringer.
Nedenstående tabel er udarbejdet under flg. forudsætninger:
Årer:
Sculls – Dreissigacker Ultra Ligth Big Blade mold 87/94 blad 21 – 43
Sweep – Dreissigacker Ultra Ligth Big Blade mold 87/94 blad 25 – 55
NB! Sculls, bruges Smothie blad skal årelængde være 2 cm kortere, da blad er 21 – 46 og trykpunkt
dermed rykket ca. 1½ - 2 cm længere ud.